Hem | Senaste nytt | Om Edgar Cayce | Böcker | Filmer | Möten | Bli medlem | Kontakt | Länkar
EDGAR CAYCE - EN MYSTIKER FÖR VÅR TID

ISBN 91-973371-2-9. Reviderad 990201.
Publiceras enligt medgivande 990301 för ECF, Sverige.


Innehåll:
-Edgar Cayce och "sömnen"
-Readingarnas innehåll
-Hälsa och sjukvård
-Hälso-reading
-C.A.R.E.
-Allmänkurer
-Att läsa 1
-Filosofi och reinkarnation
-Karma
-Att läsa 2
-Drömmar och drömtolkning
-Arbeta med dina drömmar

-Att läsa 3
-ESP och parapsykologi
-Profet eller inte?
-Att läsa 4
-Andlig utveckling, meditation & bön
-Meditation
-Lär dig meditera
-Att läsa 5
-Arvet efter Edgar Cayce
-Att läsa 6
-Ytterligare information
Edgar Cayce och "sömnen"

Edgar Cayce hade den förunderliga förmågan att med självsuggestion kunna försätta sig i en sorts "sömn". Han lade sig på soffan, blundade och knäppte händerna på magen. I denna avslappning och meditation kunde han få kontakt med tid och rum och besvara de mest skilda frågor. Allt från "Vilka är universums hemligheter?" till "Hur ska jag ta bort en vårta?" Under 43 år av sitt vuxna liv gav han bevis på denna förmåga. Hans svar kom så småningom att kallas readings (avläsningar). De innehåller så värdefulla insikter, att människor än i dag finner råd och bot i dem. För allt! Från att hålla en välbalanserad diet och att förbättra sina relationer till att övervinna livshotande sjukdomar och att komma närmare Gud.

Edgar Cayce dog 1945, men hans readingar är fortfarande aktuella. Det finns ett dussintal biografier och mer än 300 skrifter, som avhandlar olika aspekter av hans liv och verk. De ger så värdefull information, att inte ens Cayce själv förutsåg dess betydelse för vår tid. Vem kunde väl ana på 30-talet, att termer som meditation, akashiska arkivet, andlig utveckling, auror, själsfränder och holism skulle bli vardagsord för hundratusentals människor.

uppReadingarnas innehåll

Readingarna handlar mest om hälso- och sjukvård. Än i dag finner människor hjälp mot sina åkommor i den information Cayce gav! Readingarna är mest kända för det, men Cayce begränsade sig inte till omsorg om den fysiska kroppen. Han avhandlade inte mindre än 10 000 olika ämnen, men det mesta kan sammanställas under följande rubriker:
- Hälsa och sjukvård
- Filosofi och reinkarnation
- Drömmar och drömtolkning
- ESP och parapsykologi
- Andlig utveckling, meditation och bön


Edgar Cayce påstod aldrig att han hade några särskilda förmågor. Inte heller såg han någonsin sig själv som någon "nittonhundratalets profet". Hans readingar gav aldrig några trossatser man måste ansluta sig till. I stället påpekades att varje människa i sitt eget liv måste pröva de principer som lades fram:
- Att vi alla är ett
- Fördragsamhet med alla människor
- Sympati och förståelse för världens alla stora religioner

Fastän Cayce själv var kristen och läste Bibeln från pärm till pärm varje år, poängterar hans verk hur viktigt det är att studera och jämföra alla världens religioner.

Mer om Edgar Cayces liv och verk finns att läsa i Thomas Sugrues "There Is a River", 1942 (Det finns en önskan), Jess Stearns "The Sleeping Prophet", 1967 (Den sovande profeten) och Gina Cernimaras "Many Mansions", som alla blivit klassiker.

uppHälsa och sjukvård
Cayces readingar ger enkla förslag på vad man ska göra för att hålla sig frisk. Många av hans råd visar, att han verkligen var långt före sin tid. Grundläggande principer är:
- Välbalanserad diet och regelbunden motion.
- Attityders och känslors betydelse för tillfrisknande och bibehållen hälsa.
- Vikten av rekreation och avslappning.
- Det önskvärda i att hålla sin fysiska kropp ren - både in- och utvändigt.

Edgar Cayce tyckte det var bättre med friskvård och förebyggande medicin, än att bara behandla sjukdomen. I väst var han en av de första att rekommendera diet på grönsaker, fisk och fågel plus åtta glas vatten per dag för att främja invärtes rening. Och detta under en tid då man åt massor av rött kött och stärkelserik mat. Men Cayces insats för hälsa och fysiskt välbefinnande gällde inte bara rätt diet och regelbunden motion. Han framhöll också hur viktiga attityder och känslor är för vårt kroppsliga välbefinnande. - Nu har kliniska studier visat, att positiva attityder stärker den läkande processen. Att humor och glädje befordrar hälsa, är Cayce och modern medicin överens om. Forskarna har också funnit, att stress och negativa attityder kan leda till sjukdom. Cayce påstod att t ex ständig ilska - medveten eller omedveten - kan bidra till att man blir sjuk.

Även Cayces kritiker håller med om, att hälso-readingarna förmedlar viktig kunskap. Cayce har bot för det mesta, t ex acne, hemorrojder, vårtor, artrit, cancer, epilepsi, mentalsjukdom och psoriasis; nästan varenda sjukdom som fanns mellan sekelskiftet och 1945. Nu har forskare funnit, att många av de behandlingar - som den sovande Cayce på sin tid föreslog enskilda människor - tycks vara tillämpliga i mycket större skala, t ex psoriasis och scleroderma. Cayces behandlingen omfattar specifik diet, ryggradsjusteringar och andra naturliga botemedel. På senare år har hundratals patienter blivit hjälpta med liknande behandling.

Edgar Cayce gav sina readingar mellan 1901 och 1944. Många gånger var han långt före sin tid. Han hade inte bara kunskap om mediciner som påverkar vår energi. Han insåg även betydelsen av attityder och känslor samt effekten av bön och andlig healing. Cayce förutsåg ofta medicinska framsteg och fastslog t ex 1927 att "Den dag ska komma, då man kan ta en droppe blod och ställa diagnos på vilken fysisk kropp som helst." (283-2). Idag är det rutin! Cayce såg, att om patienten ska nå full hälsa måste man beakta hela människan - kropp, själ och ande - inte bara behandla sjukdomen. Många menar, att nutidens "holistiska medicin" började med Cayce.

uppHälso-reading

En hälso-reading kunde gå till så här: Cayce försatte sig i sömn på soffan. Hans sekreterare, Gladys Davis, satt i närheten, beredd att stenografera allt som sades. Oftast var det Cayces fru, Gertrude, som gav honom instruktioner för att få den information som behövdes. T ex så här:

"Du kommer att ha framför dig (namn)s kropp, som finns på (adress: gata och stad). Du ska gå igenom kroppen omsorgsfullt, undersöka den noggrant och tala om hur det står till med den nu. Du ska ange sjukdomens orsaker och föreslå behandling. Du kommer att tala tydligt och lagom fort. Du ska besvara eventuella frågor."

Sovande svarade Cayce vanligen "Ja, vi har kroppen här". Om han tidigare givit en reading för samma person, tillade han "Den här har vi haft förut." - även om det var 30 år emellan! Cayce fortsatte där han slutat, som om tiden stått stilla. Han talade med oförändrad röst och som om patienten var i samma rum, fastän han själv oftast var i Virginia Beach och patienten kanske hundratals mil därifrån. Sedan brukade han ge en allmän beskrivning av patientens tillstånd med information om blodtillförsel, nervsystem och de organ som berördes av problemet. Till sist gav han ett detaljerat förslag på behandling och svarade på frågor. Om patienten var hos honom i rummet, behövde denna bara tänka frågan för att Cayce oombedd skulle svara.

uppC.A.R.E.

Nästan 9 000 readingar handlar om helande och holism, men det viktigaste kan sammanfattas med initialerna C.A.R.E.: Cirkulation, Assimilation, Relaxation och Elimination.

Utan rätt cirkulation blir kroppens möjlighet att läka sig själv allvarligt försämrad. Den naturliga läkningen understöds om man förbättrar blodcirkulationen - med motion, massage och manipulation, t ex kiropraktiska och osteopatiska behandlingar.

Assimilation är kroppens förmåga att uppta och fördela näring. Det man äter påverkar assimilationen. Dieten bör bestå av 20% syra- och 80% alkali-producerande föda, samt åtta glas vatten dagligen. Assimilationen påverkas också av hur man tillagar maten och hur den kombineras. Både fullkornsflingor och citrusfrukt behövs t ex i en hälsodiet, men ska aldrig ätas vid samma måltid, p g a den effekt det har på matsmältningen.

Relaxation (avslappning) betyder inte bara att få tillräckligt med sömn, utan också att man måste avsätta tid för rekreation. Till en 45-årig man sade Cayce:

"... det här är reslutatet av 'sysselsättnings-störningar'. Inte nog av sol och kroppsarbete, bara massor av tankemöda. Men kroppsliga, själsliga och andliga behov är alla lika viktiga. Den som inte unnar sig att tillfredsställa dessa behov och ge varje del av livet dess rätta innehåll - han lurar sig själv och måste någon gång... betala priset." (3352-1).

Rätt elimination (utsöndring) är nödvändig för att kroppen ska bli av med gifter, rengöra inre organ och fungera normalt. Långt innan man skojade om att tömma magen regelbundet, rådde Cayce folk att varje dag "slänga ut slaggen". För att kunna göra det måste man äta rätt, motionera (t ex promenera), ta svettbad, göra kolon-sköljningar, andas rätt och dricka massor av vatten. Bra fungerande Cirkulation, Assimilation, Relaxation och Elimination - "good CARE", kan tillsammans befordra läkning, hälsa och långt liv.

uppAllmänkurer

Edgar Cayce erbjöd aldrig några magiska recept eller kurer. "Healing"-mirakler sker, men Cayce rekommenderade allmänkurer som behandlade hela systemet. Han var ingen helbrägdagörare, ingen medial "healer". Han påstod sig inte ha speciella krafter. Men medialt gav han råd för full hälsa och talade om vad folk kunde göra för att bota sig själva. Men att följa hans råd var krävande! Ofta när någon bad om medicinsk hjälp, svarade Cayce "Varför vill ni bli frisk?". Han menade att om patienten blev frisk och sedan återupptog samma livsstil som orsakat sjukdomen, då ville man bara lindra symtomen och inte ta itu med orsaken.Att läsa 1:
- "The Edgar Cayce Handbook for Health Through Drugless Therapy" av Harold J Reilly
- "The Edgar Cayce Remedies" av William A McGarey
- "Healing Psoriasis" av John O A Pagano

uppFilosofi och reinkarnation

När Edgar Cayce var 24 år, gav han en av sina första readingar om sin egen hälsa, 1901.

1923 utforskades reinkarnation för första gången i en reading för en tryckeriarbetare från Ohio. Begreppet nämndes i en reading redan 1911, men ingen av Cayces vänner kände till det. Det dröjde alltså årtionden innan man förstod vad det gällde. Men reinkarnation blev ett mycket viktigt ämne för Cayce och det utforskades grundligt i nästan 2 000 s k "Life Readings".

Reinkarnation är tron, att alla genomgår många liv för att växa andligen och utvecklas själsligen. Transmigration är en liknande teori, som menar att människan kan återfödas som djur, men enligt Cayce har våra själar endast haft mänskliga kroppar.

Som Cayce ser på reinkarnation, får man en filosofisk bakgrund till det förflutna, men tonvikten läggs på hur man ska uppföra sig i sitt nuvarande liv. Hur man ska leva, växa och tjäna andra. För Cayce var det inte särskilt viktigt vem någon hade varit eller gjort. Det viktiga var att koncentrera sig på sitt nuvarande liv; på möjligheterna och utmaningarna - här och nu. Det förflutna ger bara en ram för möjligheter och sannolikheter. Våra val, våra gärningar och vår fria vilja i nuet bestämmer vad vi faktiskt får uppleva i detta liv. Det finns inget ödesbestämt i Cayces teori. Snarare ger den oss nästan obegränsade möjligheter.

Men Cayce kände till de mindre positiva sidorna i reinkarnations-filosofin. Han menade, att somliga sätt att se på reinkarnation skapar missförstånd om dess verkliga syfte. Om man inte räknar med friheten att välja uppstår det som Cayce kallade karmaspöke - ett missförstånd som inte ger utrymme för den verkliga funktion och det inbördes samband, som finns mellan karma, fri vilja, öde och nåd. Som Cayce ser det, är vi mycket aktiva deltagare i livsresan, inte alls stundom-motsträviga-åskådare. Än i denna dag misstolkas ofta reinkarnations-teorin som någon sorts ödesresa genom erfarenheter och relationer på grund av "karma". Ser man det så, har de val vi gjort i det förflutna på något sätt gjutit framtiden i sten. Livet blir bara en mekanisk process. Det är definitivt inte Cayces syn på karma.

uppKarma

Karma är sanskrit och betyder 'arbete, dåd, handling', men även 'orsak och verkan'. Det håller Cayce helt med om. Men mest spännande är en tanke han är ensam om; den att helt enkelt definiera karma som minne. Det är inte en skuld, som ska betalas enligt något universellt avbetalningssystem. Inte heller nödvändigtvis speciella omständigheter man måste igenom p g a dåd och odåd i det förflutna. Karma är en minnesbank, som det undermedvetna tar från och kan använda i nuet. Där finns både positivt och sådant som verkar negativt. En omedelbar samhörighetskänsla är förmodligen lika karmisk som en lika omedelbar fiendskap. Naturligtvis påverkar detta undermedvetna minne hur vi tänker och reagerar, vad vi väljer och t o m hur vi ser ut! Den fria viljan finns dock alltid inom räckhåll.

Enligt Edgar Cayce kommer inte nästa livstid omedelbart när man dör. Först får själen göra bokslut över vad den lärt sig. Sedan får den själv bestämma vilka läxor den behöver härnäst för att bli mer fullkomlig. Själen väljer oftast att födas på jorden bland människor den känt förut och för varje inkarnation: om den vill födas som man eller kvinna. Den väljer det som gör det lättast att nå det uppsatta livsmålet, och den väljer de omständigheter (föräldrar, familj, plats, tid osv), som ger bäst möjligheter för läxinlärning. Målet är, att i alla de utmaningar livet bjuder, kunna visa kärlek fullt ut. - Men vad vi får uppleva beror på tidigare val. Viljan är fri. Vi kan välja att anta livets utmaningar och växa med problemen eller se dem som hinder och stötestenar. Hur vi än gör, så skördar vi det vi sått. Vi får alltid ta konsekvenserna av vad vi tidigare gjort och de åsikter vi haft.

Begåvning och skicklighet förlorar man aldrig. Den som utvecklat en förmåga i ett liv, får behålla den att använda senare. De förmågor man har kanaliseras i riktningar som bäst hjälper en att uppnå det livets syfte. Musikaliska underbarn föds med ett medvetet minne av den förmåga de utvecklat i ett tidigare liv. Den som är en bra språkklärare nu, var kanske dramatiker i sitt föregående liv, historiker innan dess och kanske skrivare ännu tidigare.

Edgar Cayce menar också att det inte finns karma mellan människor. Karma är bara för en själv. Det svåra är, att man mest effektivt accepterar sitt karmiska minne och möter sig själv i samspelet med andra. Det är när vi möter oss själva i andra som vi så ofta får för oss, att de orsakar oss besvikelserna och utmaningarna, hellre än att acceptera vårt eget ansvar. - Men trots att karma i allt väsentligt är ens eget (minne), dras man till människor och grupper, som ger en möjlighet att möta sig själv i rimliga omständigheter och relationer. De i sin tur dras till oss i sina försök att acceptera egna karmiska minnen. Det är hur man beslutar sig för att möta sig själv - ett val i taget - som i allt väsentligt avgör det liv man får erfara.

upp

De här karmiska grupperna återetablerar sig ofta i familj, arbete, kulturella band och t o m förbindelser på nationell nivå. Cayce fastslog, att man aldrig möter någon av ren tillfällighet. Inte heller har man någonsin en känslomässig kontakt (positiv eller negativ) med någon för första gång. Människors relationer är en fortgående process av inlärning och erfarenhet.

Det viktiga i "läxorna" är att man alltid får ta konsekvenserna av tidigare val, medan man kämpar med att möta sig själv. Bibeln säger "Det du sår, får du skörda". De som studerar reinkarnation säger "lika söker lika" (like attracts like). Det betyder, att du själv får erfara de konsekvenser dina egna tidigare val haft för andra. Men hur livet ska bli är inte bestämt i förväg eller ödesbestämt. Man har fortfarande kontroll över livet (och hur man uppfattar det!) genom sitt val i de livssituationer man drar till sig, hur man väljer att reagera. Allt man upplever är för ens eget bästa - för tillväxt - och man har själv skapat allt man upplever.

Det är inte alltid man förstår varför en viss situation uppkommer. Frågan "Varför?" har kanske heller inte så stor betydelse. Det viktiga är, hur vi låter oss påverkas. - Två personer står inför ungefär samma problem t ex att förlora jobbet, men tar itu med situationen på helt olika sätt. Den ene blir bitter och arg. Den andre ser ett ypperligt tillfälle att börja på nytt och göra det han alltid velat. Situationen är densamma, reaktionen olika. - Du ställs inför livets frågor. Ditt svar bestämmer vad som ska hända härnäst.

Reinkarnationstanken finns inte bara i österländsk filosofi, utan i världens alla stora religioner. Tanken kan frammana större barmhärtighet. Man kan börja undersöka livets alla skeden målmedvetet. Om andra tror eller tvivlar på återfödelse spelar ingen roll. För en del kan tanken vara till stor hjälp, för andra är den förvirrande. Skälet att tro på reinkarnation är inte att man ska dröja vid det förflutna eller skryta med att ha varit någon berömd person. Den kloke vet, att vi alla haft inkarnationer med olika förutsättningar. Syftet sammanfattas så här:

"Så studera då med förstånd... att finna att du levde, dog och blev begravd under körsbärsträdet i farmors trädgård gör dig inte ett dugg bättre som granne, medborgare, mor eller far! Men att veta, att du talade ovänligt och led för det och nu kan rätta till det genom att vara rättfärdig - det är värdefullt!" (5753-2).Att läsa 2:
- "Many Mansions" av Gina Cerminara
- Filosofi-kapitlet i "There Is a River" av Thomas Sugrue.

uppDrömmar och drömtolkning
Alla drömmer, men få av oss försöker minnas vad. I början på 1900-talet då psykologer som Sigmund Freud och Carl Jung visade drömmarnas kliniska betydelse, tillhandahöll Edgar Cayce ett praktiskt sätt att arbeta med drömmar. Hundratals readingar handlar om drömmar och drömtolkning. Men det viktigaste Cayce lär oss är, att man vet så mycket mer om sig själv, sin kropp, sin omgivning och sitt sätt att leva, än man egentligen har klart för sig. Kunskapen finns i ens undermedvetna och kan hämtas upp med drömmarnas hjälp.

När vi drömmer, öppnar vi vårt sinne för många olika nivåer i det undermedvetna. Där lagras inte bara alla medvetna erfarenheter, där finns också resurser som sällan når vårt vakna medvetande. Det undermedvetna har en utomordentlig förmåga att lösa problem. Där härbärgeras alla önskningar, hopp och minnen, även från tidigare liv. Det kan hjälpa till när vi rannsakar oss själva och ge råd om vad som helst. Det ger oss t o m utomsinnliga upplevelser. Drömmarna kan fastställa orsakerna till ens krämpor och påpeka tankar och känslor man inte vill låtsas om. Ofta ger de förslag på, hur man ska förbättra sina relationer. Genom drömmar kan man få kunskap om hela sitt jag - kropp, själ och ande.

Jung var samtida med Edgar Cayce, psykiater och bosatt i Schweiz. Han fann övertygande bevis för en djup nivå i det undermedvetna. Han kände att detta outgrundliga djup kom från en sann andlig verklighet, som Freud förnekat. Jung kallade den nivån det kollektivt omedvetna. Här kunde alla sinnen kommunicera genom att använda universella symboler, arketyper, dvs bilder som tycks ha gemensam betydelse för människor över hela världen. - Lejonet symboliserar styrka och livskraft. Fåglar ofta kärlek och omsorg. Vatten för tanken till själva Anden. En gammal man kan vara ditt Högre Jag eller din inneboende visdom.

Olika kulturers myter och sagor liknar ofta varandra. De har universella symboler och ledmotiv. Ibland finns det arketyper i drömmarna. Men alla symboler och bilder i drömmarna är naturligtvis inte universella. Det mesta tolkar man bäst genom att se vilka associationer man får till personen eller saken man drömt om. Ett gevär t ex betyder någonting helt annat för en gevärssmed än för ett krigsoffer.

Egentligen finns det inga mardrömmar. Inga drömmar är "onda", eftersom alla drömmar kan vara till hjälp. En katastrof i drömmen kanske bara påpekar, att man bör ändra diet eller attityd till något. Ibland löser "katastrofen" upp känsloknutar från olika livssituationer.

upp

Drömmar kan vara ovärderliga verktyg för lärdom och ledning - om man arbetar med dem. En person drömde om en uniformerad man utan huvud. Till honom sade Cayce, att hellre än att följa lagens bokstav och tappa fattningen för allt han måste göra och bli alltför upptagen av sitt arbete, fanns det en större läxa att lära av andemeningen. En annan drömde om en galning, som skrikande sprang omkring på gatorna och ställde till en massa problem. Han fick veta att drömmen rådde honom att bevara sitt lugn. En kvinna drömde, att en väninna talade till henne och lade märke till hennes vackra olikformade löständer - varannan tand tycktes vara rent guld. Kvinnan fick veta att guldtänderna symboliserade de andliga sanningar hon själv ofta talade om. Men de "satt löst", därför att hon i sitt eget liv inte tillämpat det hon predikat för andra. En annan drömde, att hennes avlidna mamma levde och var lycklig. Cayce försäkrade henne, att hon alls inte försökte lura sig själv. Att hennes mamma verkligen levde och var lycklig:

"... för det finns ingen död, bara en övergång från ett kroppsligt till ett andligt plan." (136-33).

En dröm kan också tolkas bokstavligt. Om man drömmer att man t ex äter sallad, kanske man behöver ändra matvanor och äta mer sallad. Man kan drömma om någon man inte hört av på mycket länge och sedan möta den personen kort efteråt. Ibland kan det som sker i drömmen symbolisera det som händer i livet. Drömmer man om olika rum man inte utforskat, kan det vara ett påpekande om de oöppnade dörrarna hos en själv, i ens personlighet. En bil symboliserar ofta kroppen och behov av omväxling eller förändring.

Drömmar om födelse och död är ofta symboliska och kan påpeka att något nytt är på gång eller "slutet" för en gammal vana. En dödsdröm kan också visa, att en del av ens personlighet håller på att dö. Den kvinna som drömmer om prästfruns begravning kanske förbiser de andliga aspekterna i sitt eget liv eller låter dem "begravas". Drömmer man, att man är gravid eller tar hand om ett litet barn som inte finns i verkligheten, behöver det inte vara en förutsägelse. Drömmen kanske pekar på en ny livssituation eller någon idé man snart ska få.

När drömmar vägleder eller verkar döma, är det ofta som svar på de ideal man tidigare satt upp. De flesta drömmar kan ses som jämförelser. (Cayce använde ordet "korrelation".) Under sömnen jämförs de handlingar man nyligen begått med de värderingar man har. En kvinna råddes av hälsoskäl att inte äta choklad, men fortsatte göra det. Hon drömde, att hon illegalt tog sig över gränsen till Mexico för att köpa choklad. Hon visste själv, att drömmen helt enkelt påpekade, att hon gjorde vad hon inte borde. Inom sig var hon klar över att det var "illegalt".

uppArbeta med dina drömmar

Om du vill arbeta med dina drömmar, måste du skriva ner dem varje morgon! Du behöver papper och penna vid sängen för att anteckna det du minns - även om det bara är en känsla. Den är minst lika viktig som tolkningen av drömmen. För övrigt har drömmar ofta flera betydelser p g a de många nivåerna i vårt väsen.

För att kunna minnas sina drömmar, måste man få tillräckligt mycket sömn och verkligen förvänta sig att komma ihåg dem. Man måste skriva ned det man har i sinnet, när man vaknar - vad det än är. Om man gör så, börjar man snart minnas.

För att förstå dina personliga symboler ska du tänka på vad som sker i livet när du undersöker drömmen. Då ser du vad symbolerna betyder för dig. I synnerhet om de kommer igen. Varje person i drömmen representerar för det mesta en del av en själv. Iaktta handlingar, känslor, uttryck och samtal och jämför med det som händer i livet. Du kan slå upp symbolerna i lexikon, men kom ihåg att de inte behöver betyda detsamma för dig, som för andra. Drömmar är lika olika som drömmare. Håll utkik efter symboler, karaktärer och känslor som återkommer och gör ett eget drömlexikon.

Drömmar kan vara till stor hjälp, även om man inte genast förstår vad de betyder. Man blir uppmärksam på vad man går igenom, med utgångspunkt i tankar, känslor och handlingar. Drömmarna kan visa ens drivkrafter och påpeka vad kroppen behöver. Man kan hitta ett kreativt sätt att leva och få hjälp att fatta viktiga beslut, baserade på vad man redan vet - på medveten nivå. Drömmar kan visa hur man ska göra ett förhållande bra igen, men bara om man redan gjort sitt bästa. När man eftersträvar något och fattar de nödvändiga besluten, kan drömmarna få en att se klarare. Att arbeta med drömmar är som att prata med en god vän, som vet allt om en och som alltid finns där. Mestadels lyssnar han bara, men så kan man finna svaren inom sig. De har alltid funnits där, men man måste veta hur man ska hitta dem.Att läsa 3:

- "Dreams - Your Magic Mirror" av Elsie Sechrist.

uppESP och parapsykologi
Edgar Cayces liv är fullt av exempel på ESP, Extra Sensory Perception, dvs utomsinnlig varseblivning. Hans förmåga att sovande ge readingar kan kallas ESP. Han visste sådant som han aldrig lärt sig. Han kunde se människor, platser och händelser utan att använda sina ögon. Medan han "sov", kunde han besvara vilka frågor som helst. Han kunde beskriva patienten och dennas omgivning, fastän han själv var i Virginia Beach och patienten kanske i New York.

Utomsinnlig varseblivning eller ESP är att motta och sända information på ett sätt som inte förknippas med de fem sinnena. Att kommunicera utan att använda syn, hörsel, smak, lukt eller känsel. Enligt Cayces readingar är det en metod som var och en av oss kan utveckla och använda. Det finns många olika typer av utomsinnlig varseblivning. För att bättre förklara vad som sker, har forskarna delat upp ESP i telepati, klärvoajans, prekognition och retrokognition.

Telepati är förmågan att erhålla information genom att avläsa en annan människas sinne. Det kallas också 'sinne-till-sinne-kommunikation' (mind-to-mind-communication) När Cayce var i Kentucky, gav han en reading för en man i New York (740-1). Han såg mannen röka cigarr, hörde honom vissla en melodi, såg honom ha ett möte med en annan om en lantegendom och efter det ögna igenom tre brev. Slutligen hörde Cayce honom ringa en person och visste dennes namn. Allt detta verifierades senare! - Cayce kunde med sitt "extra" sinne se allt, som patienten i New York först erfor med sina normala sinnen. Det finns exempel på telepati i ditt liv också. Plötsligt tänker du på någon, som du inte hört av på länge. En kort stund efteråt ringer det och "någon" är på tråden.

Klärvoajans är förmågan att skaffa sig information, som ingen annan har. Blanda en kortlek och lägg den med avigsidan upp. Ta ett kort i taget och tala om vilket kort det är (eller ange färg). Om du gissar rätt många fler gånger än som slumpmässigt kan förväntas, är det exempel på klärvoajans. Du behöver inte ha rätt till 100 % för att visa klärvoajans, bara vara statistiskt (och konsekvent) bättre än slumpen. Om en vän tittar på kortet och koncentrerar sig på det innan du gissar, är det telepati. Reading 2826-1: Patienten var i Ohio, Cayce i Virginia Beach. Cayce angav riktigt patientens kroppstemperatur. Om den närvarande läkaren kände till den före Cayces reading, kunde Cayce avläsa läkarens sinne och då var det telepati. Men om läkaren inte kände till tempen förrän efter Cayces reading, var det klärvoajans.

Prekognition är förmågan att se händelser innan de inträffar. Många av oss har erfarenhet av det som kallas deja vu. Du pratar t ex med en vän och blir plötsligt helt säker på, att du har haft exakt samma samtal förut. Du kanske t o m vet vad vännen tänker säga härnäst. - Cayces förklaring är att våra drömmar ofta förebådar framtida händelser. Prekognitiva drömmar kan glömmas bort och sedan vid dessa tillfällen dämpat kännas som deja vu. Det finns oräkneliga exempel på prekognition i Cayce-arkivet. I många readingar för barn förutsåg Cayce, hur de skulle bli som vuxna. Han t o m beskrev deras dolda talanger och framtida yrkesval. När Cayce avslutat en reading för en kvinna i New York, påbörjade han plötsligt oombedd en reading för en kvinna i Missouri. Hennes bön om hjälp, daterad dagen efter hans självmant givna svar (5700-6), kom inte fram förrän dagen efter det att hans svar redan hade avsänts. Börskraschen förutspådde Cayce mer än sex månader innan (900-425). Han såg andra världskrigets utbrott och visste att han själv skulle dö, innan hans båda söner kom tillbaka hem från kriget.

uppProfet eller inte?

Edgar Cayce har kallats "profet", men han hade själv inga sådana anspråk. Faktum är att han i en reading beskrev sig själv som en obetydlig, svag, ovärdig kanal (254-76). Han förutspådde sällan världshändelser, mest därför att oräkneliga influenser påverkar sådana spådomar. När medier siar om framtiden, kan de egentligen bara förutspå en trolig framtid baserad på dagens händelser. Om ingen kursändring sker d v s om människors attityd och livsstil inte ändras och världens villkor förblir desamma, då kan medier se vad resultatet blir. Men readingarna gör det helt klart att var och en har gåvan att fritt välja. Om tillräckligt många människor använder sin fria vilja och ändrar beteende, får det dramatiska effekter. - Bibeln berättar hur Jona for till den onda staden Nineve, för att varna folk för den förstörelse som skulle drabba dem. Men de ångrade sin ondska. Med sin fria vilja ändrade de sitt sätt att leva och därför skonades staden. Prekognition är alltså beroende av många fler influenser än vare sig telepati eller klärvoajans.

Retrokognition är förmågan att se händelser från det förflutna. Cayce brukade t ex ofta vid life readings (som handlade om själen) med hög röst ange viktiga händelser i klientens liv, medan han gick tillbaka genom åren till födelsedatum. I en reading sa han: "1935-32 orolig period, -31, -36 och -26 inte heller särskilt fridfulla!" o s v (1650-1). När han gav en life reading för en ung flicka (1462-1), hade man felaktigt uppgivit att hon var född 24/1 1919 i Cleveland, Ohio. Cayce gick tillbaka genom åren och sade "Vi hittar det inte här.", men efter en kort paus fortsatte han "Jo, vi har dokumentet här (det ser ut som fel ort och datum)". Det upptäcktes senare, att flickan var född 23/1 i New York City, inte i Cleveland.

Mer än elva år innan Döda Havs rullarna upptäcktes 1947, beskrev Cayce en judisk sekt, som forskarna visste föga om, esséerna. Han berättade en hel del om dem. T ex att män och kvinnor levde och arbetade tillsammans i det essénska samhället. Forskarna trodde, att esséerna var en klosterorden för enbart män. Men 1951, mer än sex år efter Cayces död, gjorde arkeologerna fler utgrävningar vid Qumran nära det ställe där Döda Havs rullarna hittades. De fann då bevis för att Cayce hade rätt.

Det här är bara några exempel på Cayces ESP. Han påstod att alla är mediala till en viss grad, därför att detta är en naturlig förmåga hos själen. Cayce menar också, att eftersom det är en egenskap hos själen (psychic is of the soul) är det relativt lätt att framkalla egna utomsinnliga upplevelser. Men det som uppenbaras på detta sätt för oss ofta vilse. Därför anser Cayce, att vi inte ska söka det av nyfikenhet, utan för vår andliga utveckling, för att lära känna oss själva eller för att tjäna andra.

Många tycker att utomsinnliga upplevelser är något säreget, konstigt och kanske t o m skrämmande. Men för Cayce är medial information lika naturlig som föraningar eller intuition. Och medial information är heller inte alltid till 100% riktig. Den bör behandlas på samma sätt som råd från en god vän. Den kan vara ytterligare ett sätt att samla kunskap och fatta beslut. Men man bör inte sätta större tilltro till den än till vännen (eller något av sina sinnen), och inte mindre heller. Med tiden kommer det kanske att bli lika naturligt att beakta sin intuition som att använda smak, lukt, känsel, hörsel och syn.Att läsa 4:

- "Edgar Cayce on Mysteries of the Mind" av Henry Reed
- "Edgar Cayce on ESP" av Doris Agee

uppAndlig utveckling, meditation och bön

Andlig utveckling, meditation och bön hör till det viktigaste hos Cayce. En serie om 130 readingar gavs (1931- 42) för en grupp som arbetade med andliga lagar. (Study Group #1).

Några i gruppen var från början intresserade av att få veta hur de skulle bli mer mediala. Men Cayce svarade, att målet snarare borde vara att bli mer andlig. Alleftersom de mer konsekvent följde andliga principer, skulle de av sig självt bli mer mediala.

Reading-serien om andlig utveckling har visat vägen för många människor, från alla trossamfund. Genom samarbete, bön, tro, meditation och kärlek har de blivit mer medvetna om sig själva. Tusentals människor har studerat det material som samlades av den första studiegruppen. Dessa samkyrkliga diskussionsgrupper möts i hemmiljö världen över och studerar andlig utveckling. Om du vill besöka en grupp, kontakta Edgar Cayce Föreningen, Sundsv. 27, 892 32 Domsjö.

Enligt Cayce är vi andliga varelser som, just nu, råkar vara på jorden. Du är inte bara en kropp som har en själ, du är en själ som råkar vara i en fysisk kropp, för att samla erfarenhet. I Bibeln skapas faktiskt en andlig varelse först och sedan en kroppslig. (Första Mosebok: 1 och 2).

uppMeditation

Meditation är framför allt en nyckel till att förstå vårt verkliga förhållande till Gud och en del av syftet med jordelivet är just det. Edgar Cayce rekommenderade meditation redan 1921. Då var det inte många som visste vad det var. Det var egentligen först på -60 och -70 talen man hörde talas om meditation. I början tyckte man kanske att det var lite besynnerligt. En del trodde, att det bara praktiserades i österländska religioner. Men klinisk forskning har visat att meditation kan ha minst sagt positiv effekt på hälsa och välbefinnande. Med meditation kan man sänka sin ångestnivå och lära sig att slappna av. Många läkare rekommenderar sina patienter att meditera. Det är ett effektivt sätt att sänka blodtrycket. Meditation stillar kropp och sinne och riktar uppmärksamheten inåt i stället för på omvärlden. Den verkar på tre nivåer:
- Kroppsligen, man slappnar av.
- Själsligen, man stillar sin livliga tankeverksamhet.
- Andligen, man får ny energi och kan handla mer kärleksfullt och effektivt mot människor och företeelser omkring sig.

Om man dagligen tar sig tid att skjuta undan sina oräkneliga bekymmer ur tankarna och stilla sig, kan man bli medveten om sin egen andliga natur igen. Bön är på sätt och vis att tala med Gud, men meditation är att lyssna på den del av sitt väsen som alltid är ett med det Gudomliga. Vem som helst kan göra det. Även nybörjaren känner den lugnande verkan en stunds meningsfull tystnad har. Vill du prova på det?

uppLär dig meditera

- Börja med att sätta dig bekvämt. Det flesta tycker det är bäst att sitta på en stol. Håll ryggen rak, fötterna platt mot golvet och blunda. Lägg händerna bekvämt i knäet eller låt armarna hänga längs sidorna. Ta sakta några djupa andetag och slappna av. Andas in djupt, håll andan för ett ögonblick och andas sakta ut igen. Känn efter var du spänner dig. Försök lindra det genom att andas djupt och föreställa dig att du slappnar av just där. Eller massera mjukt de spända ställena med fingertopparna. När du känner att du sitter bekvämt och är avslappnad, kan du gå vidare.

- Koncentrera dig på en enda fridfull, lugnande tanke. Tänk inte på det som hände på jobbet eller det som måste göras sedan. Försök att koncentrera dig på en enda tanke t ex "Jag är avslappnad" eller "Jag känner frid". Du kan använda en bibelvers eller en andlig fras t ex "Gud är kärlek". - Detta är affirmationer. Försök med affirmationen rensa bort allt annat ur tankarna.

- När du några gånger tänkt orden, försöker du känna meningen bakom dem. Känslan i orden "Gud är kärlek" kan vara mycket mer meningsfull än orden i sig själva. Försök hålla känslan i tyst beaktande, utan ord. För mjukt tillbaka din koncentration till affirmationen, när tankarna börjar vandra. Tänk först orden, koncentrera dig sedan på känslan bakom! Tappa inte modet när du märker att du tänker på annat. Det tar tid att lära sig att tänka bara en tanke. Håll affirmationen i tysthet tre till femton minuter. Den längre tiden när du fått lite erfarenhet.

- När du avslutar meditationen, sänder du goda tankar till andra eller ber för dem. Om du koncentrerat dig på "frid", sänder du den känslan till någon du bryr dig om. Om du mediterar dagligen, blir det lättare. Du kommer nog också att märka, att känslan under meditationen "smittar av sig" på andra delar av dagen.

Cayces inställning till meditation skiljer sig från de metoder som hävdar, att sinnet måste tömmas på tankar eftersom de hindrar meditation. Han menar att sinnet är en skapande kraft (mind is the builder) som rätt använd ger den innerligaste närhet till Gud.

Med regelbunden meditation kan man hela både kropp, sinne och själ. När man koncentrerar sig på en positiv affirmation, märker man att negativa vanor ändras i positiv riktning. Genom tystnaden, genom att man låter kroppen slappna av och stillar sitt medvetna sinne, sätter man de dagliga bestyren åt sidan en stund och kan finna den andliga delen av sitt jag. Den del som alltid är ett med det Gudomliga. - Det viktigaste förhållande man har är, enligt Edgar Cayce, förhållandet till Gud. Regelbunden meditation är ett mycket välgörande sätt att lära känna det. Cayce menar därför, att alla borde lära sig meditera.Att läsa 5:

- "A Search for God", bok 1 och 2 (samlade av den ursprungliga studiegruppen). Finns hos ARE. Under översättning till svenska.
- "Healing Through Meditation and Prayer" av Meredith Ann Puryear.
- "Meditation Made Easy". Kurs för hemstudier på kassett. Finns hos ARE.

uppArvet efter Edgar Cayce
Det mest spännande med Edgar Cayces readingar är att de är inbördes konsekventa.

Det finns ett överflöd av information i dessa mer än 14 000 readingar - om medicin, historia, livet efter döden, drömmar, medial förmåga, attityder och känslor, barnuppfostran, diet och relationer. De förmedlar användbara kunskaper i alla ämnen man kan tänka sig.

Under alla de 43 år Cayce gav readingar, hörde han aldrig ett enda ord av vad han själv sade medan han "sov". Och han kom inte ihåg något, när han vaknade. För att kunna förstå detta sitt eget verk satt han och hängde många långa timmar med näsan över det, som hans sekreterare skrivit ner. Hans historia visar en ödmjuk man - ett av de hjälpsammaste medier världen någonsin haft. Och den information han förmedlade, som idag är tillgänglig för oss i arkivet hos ARE, är hans gåva till eftervärlden.

uppAtt läsa 6:

- Om Edgar Cayces liv "There Is a River" (Det finns en önskan) av Thomas Sugrue, Edgar Cayce.
- "The Sleeping Prophet" (Den sovande profeten) av Jess Stearn.
- "The Edgar Cayce Primer" av Herbert B. Puryear, en översikt över readingarna.För ytterligare information
om ARE och dess aktiviteter världen över kontakta

A.R.E.
67th Street and Atlantic Avenue
P.O. Box 595
Virginia Beach, VA 23451-0595, USA

eller

Edgar Cayce Föreningen i Sverige
Måndagsvägen 18
863 34 Sundsbruk

Tel/fax, Ingrid: 060-53 76 60

upp